Comments:Bilješke o verziji GeoGebra 4.2

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu

ova stranica je pregled novih mogućnosti u programu GeoGebra 4.2 verzija 4. Molimo pregledajte naše revidirano izdanje dokumenta GeoGebra pomoć za detaljnije opise mogućnosti novih alata i naredbi.

Program GeoGebra 4.2 pokrenite s http://www.geogebra.org/cms/bs/download/ (Webstart) ili http://www.geogebra.org/cms/bs/download/ (Offline instalacija)

Kompatibilnost s verzijama GeoGebra 3.2 i GeoGebra 4

Detalje o kompatibilnosti sa starijim verzijama možete pronaći na: http://wiki.geogebra.org/bs/Priručnik:Kompatibilnost

Pokretanje na XO OLPC / Sugar

http://wiki.sugarlabs.org/go/Activities/GeoGebra

CAS Prikaz

http://wiki.geogebra.org/bs/CAS_Prikaz

Opće

 • Algebarski prikaz: opcija sortiranja po redoslijedu konstrukcije i slojevima
 • Postavke ->Napredne postavke-> Koristite putanju i region parametre: "Uključeno" kreira tačke na figuri čuvajući pri tome parametre putanje kada je glavna figura pomjerena (GeoGebra 4), "Isključeno" omogućava da ostanu što bliže svojoj staroj poziciji.
 • Dvostruki-klik na naslov prikaza maksimizirat će taj prozor
 • Dodan je logički operator implikacija (-> ili→) npr. = false → true
 • Alt-povlačimo parabolu da promjenimo veličinu (tjeme je fiksno)
 • Alt-povlačimo funkciju npr. sin(3x+4) da promjenimo period
 • Kad povučemo parabolu, tjeme se veže na mrežu (ako je potrebno)
 • Moguće mijenjati veličinu dugmadi, također mogu biti bold i italic ili slike.
 • Promijenjen je zadani polaritet kotačića miša za zumiranje.
 • Bolja (lookalizacija) dinamičkog teksta kreiranog pomoću alata Površina/Udaljenost ili Dužina (npr. Površina c = 3.14) i alat Udaljenost ili Dužina sada izračunava dužinu luka za kružne isječke & lukove
 • Poređenje stringova (npr. "AA" < "AB" daje true)
 • Poboljšano označavanje koordinatnih osa kada je prikazana mreža
 • Mogućnost zaključavanja omjera xOsa:yOsa
 • Zadane postavke za nejednakosti
 • Sve FitXXX naredbe moguće je primjeniti na skicirane funkcije
 • "Dijeli..." u Alatnom menadžeru omogućava učitavanja alata (tj .ggt) na GeoGebra
 • Alatna traka sada može biti na lijevoj, desnoj strani ili na dnu
 • Izlomljena linija može imati rupe, npr. IzlomljenaLinija[(1, 1), (2, 0), (3, 3.4), (?, ?), (4, 0), (5, 6)]
 • Unos traga dinamičkog teksta (s jednom promjenljivom) u tablicu
 • "Odaberite drugu" podizbornik kada korisnik klikne desnom tipkom miša npr. 2 tačke na radnoj površi
 • bold i italic podržano u imenima koordinatnih osa, npr. <i>x</i> or <b>x</b>
 • Uređenje -> Ubaci sliku iz -> Datoteke / Radne memorije
 • Pomoć -> Prijavi grešku
 • "Kopiraj u traku za unos" je uklonjeno (koristite tipku F4 )
 • Nova "Pin" ikona u Stil traci. Sve figure (izuzev Okvira za izbor, Dugmadi & trake za unos) mogu biti pričvršćeni na radnu površ1 ili radnu površ2 2, što je također omogućeno desnim klikom miša na figuru
 • Alt pomjeranje tačke na putanji sada će uključivati i Korak (Osobine figure -> Algebra ->Korak)
 • Kompleksni brojevi imenovani su s npr. z_1, z_2, z_3 (iumjesto, w, z_1, w_1, itd.)
 • Opcija za veličinu slova (u procentima) u Osobinama figura
 • Traka za unos sada prikazuje koordinate za tačke na putanji/u regionu
 • Traka za unos može biti podešena da zaokružuje brojeve
 • Nova opcija: strelica na kraju koordinatnih osa sada može biti ispunjena ili prikazana na oba kraja
 • Poništi/Ponovi omogućeno je u nepotpisanom apletu (u alatnoj traci/izborniku)
 • Klikom na klizač sada ga možemo pomaknuti za jedan "korak"
 • Prenos u PDF: veličina stranice određena je veličinom radne površi (tj. nije uvijek A4)

Poboljšani alati

 • [Translacija figure za vektor Alat|Alat Translacija figure za vektor]]

Pomoću ovog alata možemo jednostavno pomjerati kreirane figure.

Sada prihvata i mnogougao kao ulaz i kreira nezavisnu kopiju koja će se ponašati kao Tool Vector Polygon.gif vektorski mnogougao

Sada prihvata i mnogougao kao ulaz i kreira nezavisnu kopiju koja će se ponašati kao Tool Rigid Polygon.gif fiksni mnogougao Također kako bi kreirali Fiksni mnogougao sada možemo koristiti naredbe Vektor i NormalniVektor umjesto JediničniVektor i JediničniNormalniVektor koje omogućavaju veću fleksibilnost (Npr. možemo pomoću klizača definisati drugu tačku kako bi omogućili promjenu veličine).

Sada kreira izlomljenu liniju, a ne sliku. Dizajnirana je za pisanje, pa ostaje fiksna kada zumiramo. Ukoliko želimo da je koristimo za geometrijske figure i sl. možemo je "otkačiti" putem ikone u stil traci. Stisnutim klikom miša i pomjeranjem koristimo novu gumicu iz alataObriši figurul

Sada omogućava presjek prave i parametarskih krivih

Preimenovan je u Duž fiksne dužine

Osim što klikom miša možemo brisati, sada možemo i povlačiti gumicu (kvadrat) da izbrišemo dijelove olovke (i sve druge figure).Brisač možemo mijenjati u stil traci.

Sada radi s figurama umjesto tačkama (npr. mnogouglovi)

Novi Alati

Ovaj alat omogućuje nam da skiciramo funkciju ili ručno nacrtamo krug, duž ili mnogougao. To će biti prepoznato i pretvoreno u korektan oblik.

Nove Funkcije

 • psi(x)
Digamma funkcija
 • polygamma(m, x)
Polygamma funkcija jee (m+1)-vi izvod prirodnog logaritma Gamma function, gamma(x) (m=0,1)
 • sinIntegral(x)
SinIntegral funkcija
 • cosIntegral(x)

CosIntegral funkcija

 • expIntegral(x)

ExpIntegral funkcija

 • nroot(x, n)

Izračunava ntu nulu od x

 • real(x)

Kao rezultat daje realni dio kompleksnog broja

 • imaginary(x)

kao rezultat daje imaginani dio kompleksnog broja

 • fractionalPart(x)

Kao rezultat daje razlomljeni dio od x

 • zeta(x)

Kao rezultat daje Riemann Zeta Funkciju od x (realnu ili kompleksnu).

Poboljšane naredbe

 • Brojnik sada i zafunkcije s više promjenljivih
 • Nazivnik sada i zafunkcije s više promjenljivih
 • ParcijalniRazlomci sada faktori nazivnika
 • Identitet sada je dinamička tj. Identitet[n] ažužira se ukoliko mijenjamo n

Nove Naredbe

These work in the CAS View and the Input Bar

Nove LaTeX naredbe

 • \cr for a linebreak
 • \lightviolet
 • \lightyellow
 • \lightgreen
 • \lightorange
 • \yellow
 • \darkblue
 • \lightpurple
 • \lightblue
 • \maroon
 • \lightgray
 • \pink
 • \gold
 • \black
 • \orange
 • \indigo
 • \purple
 • \darkgray
 • \green
 • \silver
 • \white
 • \lime
 • \gray
 • \darkgreen
 • \magenta
 • \cyan
 • \red
 • \crimson
 • \turquoise
 • \blue
 • \violet
 • \brown
 • \aqua

New Keyboard & Mouse Shortcuts

 • Ctrl + Shift + E: Open / Close Object Properties View (Note: Ctrl + E to open still works)
 • Ctrl + Shift + K: Open / Close CAS View
 • Ctrl + Shift + B: Export as HTML5 to the Clipboard
 • In Text Tool, Alt + ,   Alt + to move in/out of formula boxes, Alt + Enter,   Alt + ,   Alt + to create a new formula box
 • Alt + R: √ (square-root)
 • Alt + -: Superscript minus (changed from GeoGebra 4)
 • Ctrl + ,   Ctrl + ,   Ctrl + ,   Ctrl + to rescale axes
 • Ctrl + : Opens the Symbols popup (Input Bar and Input Boxes etc)

Description of all Keyboard Shortcuts

New Applet Parameters

Description of all GeoGebra Applet Parameters

New Command Line Arguments

If you use command line arguments, make sure you allocate enough memory, eg:
java -Xms32m -Xmx1024m -jar geogebra.jar --export=bitmap.png --dpi=300 spiral.ggb

--export=<File> Exports the Graphics View to SVG/PNG/PDF/EMF/EPS as determined by the extension
--dpi=<Integer> (only used in conjunction with --export)
--laf=<system|crossplatform> Change the "Look and Feel" of the GUI

Description of all GeoGebra Command Line Arguments

New JavaScript commands

 • drawToImage(label,x[],y[]), clearImage(label) to draw
Primjer:
Zbynĕk
for(var i=0;i<5;i+=0.07){
 for(var j=0;j<5;j+=0.07){
 ggbApplet.setPenColor(j*51,i*51,0);
 ggbApplet.drawToImage("img1",new Array(i,i),new Array(j,j));
 }
}
 • String evalGeoGebraCAS(String casCommand)
 • String evalGeoGebraCAS(String casCommand, boolean printDebugInfo)
 • void setPenColor(int red, int green, int blue); values 0 - 255
 • void setPenSize(int size); sets pen size size in pixels
 • int getPenSize(); return pen size in pixels
 • String getPenColor(); returns pen color as RGB hex string (eg #AB1234)
 • boolean evalCommand(String cmd, boolean waitForResult)
 • public void setListValue(String objName, int index, double x);
 Sets the double value of the specified index of the list. Can be used to extend the size of a list. Note that the index of the first element of the list is 1 not 0
 • public double getListValue(String objName, int index);
 Gets the double value of the specified index of the list. Returns NaN if the object is not a numerical or boolean object.

Description of all GeoGebra JavaScript Methods

GeoGebra's XML File Format

GeoGebra's XML file format is documented at Reference:XML

License

You are free to copy, distribute and transmit GeoGebra for non-commercial purposes. Please see the GeoGebra license for details: http://www.geogebra.org/download/license.txt

es:Notas_Lanzamiento_de_GeoGebra_4.2 it:Note_di_versione_di_GeoGebra_4.2

© 2021 International GeoGebra Institute